Yönetim Danışmanlığı - Kurumsallaşma Süreci Tasarımı

Türkiye'de özel şirketlerin çok büyük bir bölümünü aile şirketleri oluşturmaktadır. Aile şirketlerinin karşı karşıya kaldıkları en büyük sorun ise kurumsallaşmakta yaşadıkları /karşılaştıkları güçlüklerdir. Maalesef kurumsallaşamayan şirketler de yok olup gitmeye mahkumdurlar.

Kurumsallaşma, şirketin uzun vadeli stratejik planlarının çıkarılmasından kurum değerlerinin tüm çalışanlar tarafından müşterilere hissettirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir süreçtir.

Proxima olarak, Yönetim Danışmanlığı sürecinde öncelikle "İhtiyaç Analizi" çalışması ile şirketinizin mevcut durumu net bir şekilde görüntülüyor ve "İdeal Durum" analizi ile şirketiniz için hayal ettikleriniz ve yapabildiklerinizin arasındaki farkı ortaya çıkarıyoruz. Sonrasında, öncelikli olarak odaklanması gereken sorun, riskleri ve fırsatları birlikte tartışıyor ve şirketiniz için en uygun yol haritasını belirliyoruz.

Yol haritasını belirledikten sonra, uygulamanın her aşamasında "stratejik partneriniz" olarak sizinle birlikte omuz omuza çalışıyoruz.

Değişim Yönetimi

Şirketinizde verimlilik, motivasyon, teknoloji, rekabet, ekonomik ve sosyal, kültürel koşullardan kaynaklanan değişim ihtiyaçları ile karşılaşmış olabilirsiniz.

Proxima olarak değişim sürecinde;

 • şirketinizdeki destekleyici ve direnç yaratıcı faktörlerin tespit edilmesi ve yönetimi,
 • çalışanlardan kaynaklanan direncin ortadan kaldırılmasına yönelik katılım ortamının yaratılması,
 • mesleki ve davranış geliştirmeye dönük programların tasarımı


süreçlerinde "stratejik partneriniz" olarak firmanıza destek vermekteyiz.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları alanında sağladığımız hizmetler;

 • KURUMSAL CHECK-UP ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Kurulması/Mevcut Sistemlerin Geliştirilmesi;
  Hedeflerinize ulaşma yolunda organizasyonel ve insan kaynağı olarak gerekli alt yapıya sahip olmanıza destek oluyoruz. Bu süreçte;
 • Mevcut organizasyon yapısı / Olması gereken organizasyon yapısı
 • Karar alma sistemlerinin analizi
 • Tüm insan kaynağı süreçleri ve uygulamaları
  - Görev Tanımlarının Hazırlanması
  - Yetkinlik Modellerinin Oluşturulması
  - Seçme ve Yerleştirme
  - Performans Yönetimi
  - İş Analizleri
  - Ücret Yönetim Sistemi
  - Kariyer Yönetim Sistemi
  - Eğitim ve Gelişim Sistemi
 • İç iletişim kanalları


üzerinde çalışıyor ve ideal duruma ulaşmak için sizinle birlikte yol haritasını oluşturuyoruz. Uygulama aşamasında ‘’stratejik partneriniz’’ olarak yanınızda yer alıyoruz.